كباب پز تابشي اتوماتيك زمرد عريض

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ما به نشاني www.damagostar.com مراجعه فرماييد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۰:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كباب پز تابشي اتوماتيك ياقوت عريض

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ما به نشاني www.damagostar.com مراجعه فرماييد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كباب پز تابشي اتوماتيك زرين عريض

كباب پز تابشي اتوماتيك مدل زرين عريض (كباب پز اتوماتيك) براي اولين بار توسط شركت خلاق دما گستر اراك جهت پخت كباب كوبيده بطول 50 سانتيمتر طراحي و به بازار تجهيرات آشپزخانه صنعتي عرضه گرديد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ما به نشاني www.damagostar.com مراجعه فرماييد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹:۰۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كباب پز تابشي اتوماتيك برليان عريض

كباب پز تابشي برليان عريض اتوماتيك مي تواند 1200 سيخ كباب كوبيده به طول 50 سانتيمتر در عرض يك ساعت را طبخ نمايد. 
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۸:۳۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كباب پز تابشي اتوماتيك برليان

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ما به نشاني www.damagostar.com مراجعه فرماييد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۷:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كباب پز تابشي اتوماتيك ياقوت

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ما به نشاني www.damagostar.com مراجعه فرماييد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۷:۱۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كباب پز تابشي اتوماتيك زمرد

  • كباب آبدار و مغز پخت مورد پسند مشتري
  • پخت بدون دود و سالم كباب
  • سرعت بالاي پخت كباب
  • قابليت پخت انواع كباب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۶:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كباب پز تابشي اتوماتيك زرين

كباب پز تابشي اتوماتيك، براي اولين بار توسط شركت خلاق دما گستر اراك طراحي و به بازار تجهيرات آشپزخانه صنعتي عرضه گرديد. 

كباب پز تابشي اتوماتيك مي تواند 700 سيخ كباب كوبيده در عرض يك ساعت را طبخ نمايد.
براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ما به نشاني www.damagostar.com مراجعه فرماييد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد يادگاري | ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۵:۴۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |